Dokonały się — Źródliska 2014! Dowspuda 7-9 sierpnia

Dokonały się — Źródliska 2014! Dowspuda 7-9 sierpnia

Do historii przechodzi VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska”. Miniona edycja dotyczyła obrzędów czasu letniego: nocy świętojańskiej i obrzędów związanych ze zbiorem zboża chlebnego żyta – dożynek.

Gościliśmy zespoły rekonstrukcyjne, kultywujące odwieczne obrzędy w wersji autentycznej, z różnych regionów Polski, Rosji, Białorusi, Litwy i Łotwy.

Zobacz, co działo się podczas „Źródlisk” – KLIKNIJ!

Deklaracja dostępności