O projekcie

O projekcie

projekt_dozynkiIMG_1841

Wyjątkowość festiwalu „Źródliska” polega na tym, że jako jeden z nielicznych w Europie zajmuje się etnograficznymi tańcami powiązanymi z obrzędowością doroczną. Poprzednia (piąta) edycja „Źródlisk” miała podtytuł: „Pory roku: Wiosna” – bieżąca dotyczyła ukazania tradycyjnych zachowań tanecznych związanych z porą letnią: od obrzędów dotyczących letniego przesilenia, nazywanego Nocą Świętojańską czy Kupałą, do repertuaru pieśni i obrzędów związanych z zakończeniem zbioru zboża (żyta) – dożynek.

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska” prezentuje najdawniejsze obrzędy doroczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji. Taneczne widowiska obrzędowe będzie można zobaczyć w plenerach Suwałk, Dowspudy; zrealizowano też prezentacje sceniczne.

Dwuletni projekt dotyczy ponownego zakorzenienia treści tradycyjnej kultury ludowej w społecznościach, które o źródłach swej kulturze zapominają, bądź chcą ją podtrzymywać tylko w wersji „soft”. Obejmuje prezentacje unikalnych, wiarygodnych zespołów folklorystycznych i obrzędowych Europy Środkowej i Wschodniej oraz szereg działań edukacyjnych, w tym międzynarodową konferencję metodologiczną. Efektem projektu będzie zarówno skuteczna promocja autentycznej, źródłowej kultury tradycyjnej, jak i ukazanie instruktorom i  pedagogom możliwości jej praktycznej eksploracji.

Deklaracja dostępności