ŹRÓDLISKA 2014 – TAK BYŁO (FOTO)

ŹRÓDLISKA 2014 – TAK BYŁO (FOTO)

Obrzędy dożynkowe na polu żyta

Obrzędy świętojańsko-kupalne nad rzeką

Spotkanie konsultacyjne dot. obrzędowości dożynkowej i kupalnej

Wieczorne warsztaty tańców obrzędowych

Występy źródliskowych zespołów na Dniach Suwałk, park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

Deklaracja dostępności