Program seminarium popularno-naukowego

Program seminarium popularno-naukowego

ŚWIĘTOJAŃSKIE (KUPALNE) I DOŻYNKOWE TRADYCJE OBRZĘDOWE SPRZED XIX WIEKU NA TERENACH WSCHODNIEJ POLSKI I EUROPY

Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala prób

Suwałki, 20 grudnia 2013 roku

Pobierz program (pdf)

 

Program:

10.00-10.15 – przywitanie uczestników i gości, słowo o programie sesji, przedstawienie prelegentów

10.15-11.00 – Źródła obrzędowych tradycji tanecznych i muzyka instrumentalna w obrzędowości letniej od Huculszczyzny i Podlasia po północno-wschodnią Europę – prof. dr hab. Ihor Macijewski, Rosyjska Akademia Nauk, Sankt Petersburg, Rosja

11.00-11.45 – Kulturowe źródła białoruskich korowodów kupalnych – doc. dr  Galina Tawłaj, Białoruska Akademia Nauk, Mińsk, Białoruś

11.45-12.30 – Taniec i muzyka w litewskiej obrzędowości świętojańskiej i żniwnej –   dr Gustaw Juzala, Instytut Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

12.30-13.30 – przerwa na kawę

 

13.30-14.15 – Tradycje ruchowo-taneczne zwyczajów sobótkowych i dożynkowych na terenie Polski – dr Tomasz Nowak, Uniwersytet Warszawski

14.15-15.00 – Archaiczne źródła łotewskich świąt świętojańsko-kupalnych – prof. Valdis Muktupāvels, Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa, prof. Rūta Muktūpavela, Akademia Kultury Łotwy

15.00-16.00 – dyskusja: jak w kolejnych przedfestiwalowych miesiącach wspomagać lokalnych pedagogów i instruktorów w szerzeniu wiedzy o tradycjach niematerialnego dziedzictwa kulturowego zachowanych na polskiej „ścianie wschodniej” i wśród ludów wschodniej Europy?

 

16.00     – zakończenie seminarium

Deklaracja dostępności